Steun ons

In De Cirkel worden mensen met kanker en hun naasten warm verwelkomd door onze vrijwilligers. Om dit te kunnen doen is ons inloophuis volledig afhankelijk van de financiële steun van particulieren, bedrijven en organisaties. Kortom van iedereen die ons een warm hart toedraagt! Iedere bijdrage is van harte welkom. Ook met een kleine gift kan een groot verschil gemaakt worden en kunnen onze vrijwilligers zich dagelijks belangeloos blijven inzetten. Financieel ondersteunen kan op verschillende manieren:

Onze Sponsoren

Vele particulieren, bedrijven en organisaties binnen en buiten de regio, dragen De Cirkel een warm hart toe. Dankzij hun bijdragen, acties en andere initiatieven kan De Cirkel ondersteuning geven aan de mensen die het nodig hebben! Neemt u alstublieft een minuutje om onze sponsoren te bekijken!

steun ons
Vrienden van het inloophuis

Vrienden van de Cirkel

Wanneer je het werk van onze vrijwilligers wilt steunen dan kun je dit doen door Vriend van De Cirkel te worden

Je kunt de stichting ook machtigen om eenmalig, maandelijks of jaarlijks een vast bedrag van je rekening af te schrijven. De vriendenkaart en meer informatie hierover zijn te verkrijgen via De Cirkel, info@centrumdecirkel.nl .

Notarieel schenken

Om onze continuïteit te waarborgen zijn structurele schenkingen heel belangrijk. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De voorwaarde is dat er minimaal 5 jaar lang een vast bedrag wordt geschonken en dat deze schenking wordt vastgelegd door de notaris. Sinds 1 januari 2014 mag dit ook onderhands vastgelegd worden.
Uiteraard is het ook mogelijk eenmalig een gift te doen. De bankgegevens zijn:

notarieel schenken
erfenis

Erfstelling of legatering

Veel mensen laten door een notaris vastleggen wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Zij bepalen zelf hun nalatenschap.
Door erfstelling, het benoemen van inloophuis De Cirkel tot erfgenaam, kan men zelf bepalen welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het inloophuis.
Met een legaat kan een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed worden nagelaten.

Donaties in natura

In ons inloophuis is meestal wel behoefte aan bv kantoorbenodigdheden, koffie en thee, bloemen, creatieve materialen, boeken en andere materialen. Ook het faciliteren van een uitstapje voor de vrijwilligers behoort tot deze categorie. Wij zijn ook erg blij met deze donaties.
Voor deze vorm van donatie kun je contact opnemen met de coördinator van De Cirkel.

doneren in natura
events

Acties en initiatieven

Er worden door particulieren en bedrijven allerlei acties geïnitieerd om geld in te zamelen voor het inloophuis. Deze initiatieven variëren van een donatiebox op een feest tot het organiseren van een trike-experience.

ANBI Gecertificeerd

De Cirkel heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat door De Cirkel geen erfbelasting betaald hoeft te worden over het ontvangen deel van een nalatenschap. Het bedrag kan volledig worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.
Voor meer informatie over schenken en nalaten kunt u terecht bij een notaris.

anbi gecertificeerd

ADRES

Evertsenstraat 19
5703 AM
Helmond
0492-347904
info@centrumdecirkel.nl

ANBI geregistreerde Stichting
NL 28 RABO 0138 2281 40

NIEUWSBRIEF

OPENINGSTIJDEN

maandag9:30 — 12:00
dinsdag9:30 — 12:00
woensdag9:30 — 12:00
donderdag9:30 — 12:00
vrijdag9:30 — 12:00
zaterdagGesloten
zondagGesloten