Samenloop voor Hoop Helmond 2013

Lieve mensen, lopers, vrijwilligers, survivors en naasten.

Zoveel indrukken, saamhorigheid en blaren. Dat zijn gevoelens die we overhouden aan een fantastische Samenloop voor HOOP 2013.
Ook hebben we veel dankbaarheid gezien. Dankbaarheid van de survivors en hun naasten over de georganiseerde activiteiten, het diner op zaterdag en de lunch op zondag. Het applaus en de aanmoedigingen waren indrukwekkend. Veelbetekenend waren de vele gesprekken tussen lopers en de vrijwilligers die de kramen hebben bemenst.
Ons mooie inloophuis stond op een prominente plek op het terrein. Zowel de lopers als wijzelf konden elkaar prima volgen. Veel foto’s zijn gemaakt door o.a. Onze kramen met de zeer bijzondere creatieve bijdragen van onze gastvrouwen en/of gasten zijn zeer goed bezocht.
Naast de vele emotionele hoogtepunten van deze Samenloop was daar ook het moment van de opbrengst. Ruim € 70.000,– werd door de voorzitter van de Samenloop, Wim Hillenbrink, aangeboden aan Dave Snellen van het KWF. Dave legde aan het massaal toegelopen publiek uit, dat het KWF een pilot is gestart om een deel van de opbrengst, maximaal 10%, ten goede te laten komen aan het plaatselijke inloophuis, De Cirkel. Een historisch moment in de geschiedenis van het KWF en de Samenloop voor Hoop.
Dus BEDANKT:
Samenloop voor Hoop Helmond. Koningin Wilhelmina Fonds, Regiocoördinator en plaatselijke afdeling van KWF Rotaract,
Alle vrijwilligers op het Warandepark En in het bijzonder dank aan de werkgroep en alle vrijwilligers van De Cirkel.
Karen van Hooff, voorzitter
noot: ik ga het niet hebben over de weersomstandigheden.

ANBI geregistreerde Stichting

 NL 28 RABO 0138 2281 40

NIEUWSBRIEF

 

Wat voor nieuws wilt u ontvangen


OPENINGSTIJDEN

Maandag: 09:30 tot 12:00
Dinsdag: 09:30 tot 12:00
Woensdag: 09:30 tot 12:00
Donderdag: 09:30 tot 12:00
Vrijdag: 09:30 tot 12:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Share This