Privacy Policy

Privacyverklaring

Privacy beleid Inloophuis de Cirkel

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Wij zijn er ons van bewust, dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Inloophuis de Cirkel. U dient zich ervan bewust te zijn dat Inloophuis de Cirkel niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Inloophuis de Cirkel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Inloophuis de Cirkel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Inloophuis de Cirkel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Inloophuis de Cirkel verstrekt. Inloophuis de Cirkel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw bankrekeningnummer (als u Vriend van De Cirkel wordt)

WAAROM INLOOPHUIS DE CIRKEL GEGEVENS NODIG HEEFT
Inloophuis de Cirkel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Ook kan Inloophuis De Cirkel uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen/houden van activiteiten, lezingen e.d. en om u de nieuwsbrief toe te sturen.
Daarnaast kan Inloophuis de Cirkel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG INLOOPHUIS DE CIRKEL GEGEVENS BEWAART
Inloophuis de Cirkel  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan  een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Inloophuis de Cirkel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Inloophuis de Cirkel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Inloophuis de Cirkel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

GOOGLE ANALYTICS
Inloophuis de Cirkel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Inloophuis de Cirkel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Inloophuis de Cirkel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Inloophuis de Cirkel heeft hier geen invloed op. Inloophuis de Cirkel heeft Google geen toestemming gegeven om via Inloophuis de Cirkel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@centrumdecirkel.nl. Inloophuis de Cirkel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven, wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

BEVEILIGEN
Inloophuis de Cirkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Inloophuis de Cirkel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Inloophuis de Cirkel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Inloophuis de Cirkel op via Info@centrumdecirkel.nl .

Tevens kunt u uw klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

centrumdecirkel.nl is een website van Inloophuis de Cirkel.

Inloophuis de Cirkel is als volgt te bereiken:
Postadres: Evertsenstraat 19, 5703 AM Helmond
Vestigingsadres: Evertsenstraat 19
Telefoon: 0492-347904
E-mailadres: Info@centrumdecirkel.nl

ADRES

Evertsenstraat 19
5703 AM
Helmond
0492-347904
info@centrumdecirkel.nl

ANBI geregistreerde Stichting
NL 28 RABO 0138 2281 40

NIEUWSBRIEF

OPENINGSTIJDEN

maandag9:30 — 12:00
dinsdag9:30 — 12:00
woensdag9:30 — 12:00
donderdag9:30 — 12:00
vrijdag9:30 — 12:00
zaterdagGesloten
zondagGesloten