Ook gelezen in: Gemerts Nieuwsblad

Gelezen  voor u in het Gemerts Nieuwsblad.

Inloophuis De Cirkel ondersteunen

REGIO – In De Cirkel worden mensen met kanker en hun naasten warm verwelkomd door vrijwilligers. In de Cirkel kun je gewoon binnenlopen voor een kop koffie, een gesprek of om deel te nemen aan een activiteit. De meeste activiteiten vinden plaats onder deskundige begeleiding.
Daarnaast zijn er altijd gastvrouwen en/of –heren aanwezig. Er zijn activiteiten op vaste dagen maar er zijn ook activiteiten die incidenteel of eenmalig aangeboden worden.

Om dit te kunnen doen is het inloophuis volledig afhankelijk van de financiële steun van particulieren, bedrijven en organisaties. Kortom van iedereen die De Cirkel een warm hart toedraagt. Iedere bijdrage is van harte welkom.
Ook met een kleine gift kan een groot verschil gemaakt worden en kunnen de vrijwilligers zich dagelijks belangeloos blijven inzetten. Financieel ondersteunen kan op verschillende manieren.

Vele particulieren, bedrijven en organisaties binnen en buiten de regio, dragen De Cirkel een warm hart toe. Dankzij hun bijdragen, acties en andere initiatieven kan De Cirkel ondersteuning geven aan de mensen die het nodig hebben Wanneer je het werk van de vrijwilligers wilt steunen dan kun je dit doen door Vriend van De Cirkel te worden Je kunt de stichting ook machtigen om maandelijks
of jaarlijks een vast bedrag van je rekening af te schrijven. De vriendenkaart en meer informatie hierover zijn te verkrijgen via De Cirkel, info@inloophuisdecirkel.nl .

Om de continuïteit te waarborgen zijn structurele schenkingen heel belangrijk. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De voorwaarde is dat er minimaal vijf jaar lang een vast bedrag wordt geschonken en dat deze schenking wordt vastgelegd door de notaris. Sinds 1 januari 2014 mag dit ook onderhands vastgelegd worden. Uiteraard is het ook mogelijk eenmalig een gift te doen.
Veel mensen laten door een notaris vastleggen wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Zij bepalen zelf hun nalatenschap. Door erfstelling, het benoemen van inloophuis De Cirkel tot erfgenaam, kan men zelf bepalen welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het inloophuis. Met een legaat kan een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed worden nagelaten.

In het inloophuis is meestal wel behoefte aan bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden, koffie en thee, bloemen, creatieve materialen, boeken en andere materialen. Ook het faciliteren van een uitstapje voor de vrijwilligers behoort tot deze categorie. De mensen van De Cirkel zijn ook erg blij met deze donaties. Voor deze vorm van donatie kun je contact
opnemen met de coördinator van De Cirkel.
Er worden door particulieren en bedrijven allerlei acties geïnitieerd om geld in te zamelen voor het inloophuis. Deze initiatieven variëren van een donatiebox op een feest tot het organiseren van een trike-experience.

De Cirkel heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat door De Cirkel geen erfbelasting betaald hoeft te worden
over het ontvangen deel van een nalatenschap. Het bedrag kan volledig worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Voor meer informatie over schenken en nalaten kun je terecht bij een notaris.
Inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 5703 AM Helmond. Telefoon: 0492-347904. Mail: info@ inloophuisdecirkel.nl. Website: https://inloophuisdecirkel.nl.

Bron Gemerts Nieuwsblad

ANBI geregistreerde Stichting

 NL 28 RABO 0138 2281 40

NIEUWSBRIEF

Wat voor nieuws wilt u ontvangen


OPENINGSTIJDEN

Maandag: 09:30 tot 16:00
Dinsdag: 09:30 tot 12:00
Dinsdag avond*: 18:30 tot 20:30
Woensdag: 09:30 tot 12:00
Donderdag: 09:30 tot 16:00
Vrijdag: 09:30 tot 12:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

*Geopend voor o.a. yoga lessen.

Nieuws en agenda mede mogelijk dankzij

Ditisonzewijk.nl

Share This